De Aarle-Rixtel wiki.

Onderzoeksdoel:
In de Aarle-Rixtel wiki wordt het resultaat van onderzoek, naar de geschiedenis van alle activiteiten en gebeurtenissen, van de mens (Homo Sapiens), op het grondgebied van Aarle-Rixtel gepubliceerd.

Manier van publiceren.
Er zal gedurende de onderzoeken direct (live) worden gepubliceerd, wat betekent dat er delen van onderzoeksresultaten te vinden zullen zijn. Deze worden dus ook continu bijgewerkt en aangepast. De reden hiervoor is, dat ik kies voor realtime openbare publicatie omdat zo ieder direct kan profiteren van de informatie, en er zo, bijvoorbeeld niet gewacht hoeft te worden op de publicatie van een ouderwets papieren boek.

Afbakening onderzoeksgrondgebied.
Onder het grondgebied wordt verstaan; het grondgebied van de nederzetting Aarle en de nederzetting Rixtel.

Website.

www.aarlerixtelwiki.nl